Kjøpsvilkår

Alle priser er oppgitt i NOK.
Forbehold om at varer kan være utsolgt.
Varer sendes forløpende, senest 3 arbeidsdager etter ordre er godkjent såfremt varen er på lager.
Vi sender kun til fastland.

Frakt
Fraktprisene avhenger av vekt på produkt og mottakers adresse.

Retur
Pakker som ikke blir hentet innen fristen og kommer i retur vil bli avkrevd et gebyr på kr 500, i tillegg til kostnad for frakt/returfrakt. Ved retur innen angrefristen på 14 dager jf. Angrefristloven skal det sendes mail til info@efmotor.no med ordrenummer og varenummer som skal returneres. Kostnader ved retur eller bytte av varer belastes kjøper. Kjøper er ansvarlig for at returvarer kommer frem i uskadet og komplett tilstand. Alle varer skal returneres i original-emballasje og varen må ikke være brukt eller ødelagt. Varens kjøpspris refunderes dersom alle vilkår for angreretten oppfylt. Når du returnerer varen er det viktig at du legger ved kvitteringen på ditt kjøp hos oss og evt. hva varen skal byttes til.

Feil eller skade
Ved feilforsendelse eller varer med skade må dette meldes ifra til info@efmotor.no innen rimelig tid fra varemottak. Ved feilforsendelse sendes nye varer om vi har dette på lager og returfrakt vil bli dekket. Ved synlige skader på forsendelsen må dette meldes ifra selger så fort som mulig om vi skal kunne erstatte varen. Send oss en mail med god beskrivelse og bilder av skaden. Retur av varer skal alltid sendes med sporing (ikke oppkrav), sendes varer uten sporing og varer ikke kommer frem har ikke selger noe ansvar.

Ved transportskader gjelder standard transportvilkår NSAB 2015.

§ 27 Tap, skade eller manko som er synlig ved mottagelsen av godset, bør reklameres umiddelbart når godset tas imot. Skade eller manko som ikke er synlig ved mottagelsen av godset, skal reklameres senest syv (7) kalenderdager fra leveringsdato.

Dersom reklamasjonskrav ikke fremmes som beskrevet ovenfor, ligger bevisbyrden for at tapet av, forringelsen av eller skaden på godset oppsto mens godset var i speditørens varetekt, hos oppdragsgiver.

Reklamasjon som angår annet enn skade, manko eller tap av gods, skal finne sted innen fjorten (14) dager etter den dag da oppdragsgiveren fikk, eller burde ha fått, kjennskap til de forhold som kan begrunne speditørens ansvar. Oppdragsgiveren har tapt sin rett til søksmål dersom slik reklamasjon ikke har funnet sted.

Standard salgsbetingelser gjelder om ikke annet er opplyst på denne side og må bekreftes ved opprettelse av bruker.

Leasingavtale for

Kjøpsvilkår

Vi tilbyr leasingavtaler til flere av våre produkter. Fyll ut skjemaet, så vil en av våre ansatte ta kontakt med deg for videre behandling.

Oppgi ditt telefonnummer slik at vi enklere kan komme i kontakt med deg.
Lurer du på noe i henhold til avtalen? Bruk dette feltet